ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) 17 ก.พ. 64
ใบสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564(รอบ2) 17 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 29 ธ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -แซมชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 05 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 05 ต.ค. 63
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา 26 ม.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 19 ต.ค. 63
ตารางเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) เริ่มใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 05 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) เริ่มใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2563 05 ส.ค. 63
ปฏิทินสอบระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 17 ก.ค. 63
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 30 พ.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 20 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เริ่มใช้10ส.ค.63) 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563 06 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เริ่มใช้10ส.ค.63) 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1 03 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัญญาวิทย์ มี 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานคริน 25 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์สอบได้คะแนน GAT เชื่อมโยงตอนที่ 1 เต็ม 150 คะแนน จำนวน 23 คน 06 เม.ย. 61
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 และ 1/2 23 มี.ค. 61
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 30 ส.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 59
ข่าวสารงานแนะแนว
ตารางสอบ GAT PAT ปี 2562 21 พ.ย. 61
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 พ.ย. 61
TCAS รอบ 1 ทั่วประเทศ 20 พ.ย. 61
ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหา 20 พ.ย. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท 20 พ.ย. 61
โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 พ.ย. 61
โครงการ โควต้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 พ.ย. 61
โครงการ 20 พ.ย. 61
โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 พ.ย. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน