ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496880
Page Views 3209607
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นายปัญจพล ดีพร้อมและเด็กหญิงสวรส สิงห์อินทร์
นายปัญจพล  ดีพร้อมและเด็กหญิงสวรส  สิงห์อินทร์ ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (รอบแรก) ภายใต้ " โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2 " (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี