ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1382751
Page Views 2954395
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ป. สีฟ้า        หมายถึง การสร้างปัญญาให้ไกลสู่สากล
ว. สีชมพู      ลักษณะคล้ายมือพนมแบบดอกบัวตูม หมายถึง ลักษณะความบริสุทธิ์
                   สดใสร่าเริง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ดาว              หมายถึง เป้าหมายแห่งชีวิตที่มีความหวัง ฝันให้ไกลไปให้ถึง มีความ
                   หนักแน่นมั่นคงในการเรียนและยึดมั่นคุณธรรม
ดาว 5 ดวง     หมายถึง มาตรฐานของการจัดการศึกษาโรงเรียนปัญญาวิทย์

รหัสสีประจำโรงเรียน
สีฟ้า    #3366cc
สีชมพู #cc0099