ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496842
Page Views 3209569
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   
    มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญา
ปญฺญา พุทฺธิสมฺปนฺโน
ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้