ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1382740
Page Views 2954383
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ช ป.ว.

เพลง มาร์ช ป.ว.

เราชาวฟ้าชมพู  คนดีเป็นศรีสง่า  พร้อมกันมาพวกพ้องน้องพี่

การศึกษารวมใจใฝ่รักสามัคคี  ร่วมยินดี  สร้างความดีศรีเมืองตรัง

ด้วยกำลังใจคือพลัง  มุ่งหวังตั้งมั่น  บากบั่นด้วยวิชาการ

ร่วมมือกันวันนี้  สร้างคุณภาพและคุณธรรมเติมเต็มสิ่งดีให้ศิษย์เรา

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  มีพลานามัย

ตอบแทนแผ่นดินเมืองตรัง  เมืองพระยารัษฎาที่เคารพบูชา

สร้างคุณงามความดีเพื่อบิดามารดา  เราชาวการศึกษาพัฒนา  ปัญญาวิทย์ตรัง

*  เราชาวการศึกษาพัฒนา  ปัญญาวิทย์ตรัง