ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินนักเรียนอนุบาล

วันที่

รายการปฏิทิน

หมายเหตุ

จันทร์

30 ตุลาคม 2560

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

 

 

3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทง

 

อังคาร

5 ธันวาคม 2560

หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

จันทร์

11 ธันวาคม 2560

หยุดเรียนเนื่องในวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

 

ศุกร์

29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

จันทร์

1 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

อังคาร

2 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องจากหยุดชดเชยวันสิ้นปี

 

 

9-11 มกราคม 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1-อ.3

 

อังคาร

16 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันครู

 

 

22-24 มกราคม 2561

กิจกรรมการละเล่นแบบไทย

 

 

5-7 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

 

พฤหัสบดี

1 มีนาคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

 

5-8 มีนาคม 2561

ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยปลายภาคเรียนที่ 2/2560

 

เสาร์

17 มีนาคม 2561

พิธีมอบมินิปริญญาบัตร ระดับชั้นอนุบาล 3

 

เสาร์

24 มีนาคม 2561

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 รับสมุดพกรายงานพัฒนาการ

 


ปฏิทินนักเรียนประถม

วันที่

รายการปฏิทิน

หมายเหตุ

จันทร์

30 ตุลาคม 2560

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

 

อังคาร

5 ธันวาคม 2560

หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

จันทร์

11 ธันวาคม 2560

หยุดเรียนเนื่องในวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

 

 

25 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561

ทดสอบกลางภาค(สอบนอกตาราง)ภาคเรียนที่ 2/2560

 

ศุกร์

29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

จันทร์

1 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

อังคาร

2 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันชดเชยวันสิ้นปี

 

 

10-12 มกราคม 2561

ทดสอบกลางภาค(5 รายวิชาหลัก)ภาคเรียนที่ 2/2560

 

อังคาร

16 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันครู

 

ศุกร์

26 มกราคม 2561

แจ้งผลการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

 

 

8-9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสำรอง

ประถมต้น

 

26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561

ทดสอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

พฤหัสบดี

1 มีนาคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

 

5-8 มีนาคม 2561

ทดสอบปลายภาค (9 รายวิชาพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

ศุกร์

30 มีนาคม 2561

แจก ปพ.6 แจ้งผลการเรียนชั้น ป.1-ป.5

 

ชั้น ป.6 รับเอกสารจบการศึกษา/เกียรติบัตรผลการเรียนดีเยี่ยม

 


ปฏิทินนักเรียนมัธยม

วันที่

รายการปฏิทิน

หมายเหตุ

จันทร์

30 ตุลาคม 2560

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

 

เสาร์

4 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม Classroom meeting ระดับมัธยมศึกษา/แจ้งผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 /มอบทุนปัญญาวิทย์/มอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเยี่ยม

 

ศุกร์

24 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมบริจาคโลหิต

 

เสาร์

25 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมราชสดุดีลูกเสือไทย

 

 

1-29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมกีฬาฟุตซอลประเพณีปีใหม่ต้านภัยยาเสพติด

 

จันทร์

4 ธันวาคม 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและตลาดนัด

 

อังคาร

5 ธันวาคม 2560

หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

จันทร์

11 ธันวาคม 2560

หยุดเรียนเนื่องในวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

 

 

25-28 ธันวาคม 2560

ทดสอบกลางภาค(สอบนอกตาราง)ภาคเรียนที่ 2/2560

 

ศุกร์

29 ธันวาคม 2560

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

จันทร์

1 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

อังคาร

2 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันชดเชยวันสิ้นปี

 

 

8-12 มกราคม 2561

ทดสอบกลางภาค(รายวิชาหลัก)ภาคเรียนที่ 2/2560

 

อังคาร

16 มกราคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันครู

 

ศุกร์

2 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

 

 

19-23 กุมภาพันธ์ 2561

ทดสอบปลายภาค (รายวิชาพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

พฤหัสบดี

1 มีนาคม 2561

หยุดเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

พุธ

7 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

 

เสาร์

17 มีนาคม 2561

มอบประกาศนียบัตร ระดับชั้นม.3และม.6/มอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเยี่ยม