ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1443858
Page Views 3087678
ข้อมูลนักเรียน
แผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนปี 2559

ระดับอนุบาล

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับประถมศึกษา

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน (ห้อง)

จำนวน (คน)

อนุบาล 1

5

171

ประถม 1

5

156

มัธยม 1

4

111

อนุบาล 2

5

145

ประถม 2

5

150

มัธยม 2

4

134

อนุบาล 3

5

177

ประถม 3

5

169

มัธยม 3

4

120

ประถม 4

4

174

มัธยม 4

4

113

ประถม 5

4

155

มัธยม 5

3

108

ประถม 6

4

134

มัธยม 6

3

108

รวม

15

493

รวม

27

938

รวม

22

694

รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด             64             ห้อง

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด               2,125         คน