ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496835
Page Views 3209562
ข้อมูลนักเรียน
แผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนปี 2560


ระดับอนุบาล


จำนวน (ห้อง)


จำนวน (คน)

ระดับประถมศึกษา


จำนวน (ห้อง)


จำนวน (คน)

ระดับมัธยมศึกษา


จำนวน (ห้อง)


จำนวน (คน)

อนุบาล 1

4

86

ประถม 1

5

141

มัธยม 1

4

164

อนุบาล 2

6

168

ประถม 2

5

156

มัธยม 2

4

108

อนุบาล 3

5

145

ประถม 3

5

148

มัธยม 3

4

131

 

 

 

ประถม 4

4

168

มัธยม 4

4

134

 

 

 

ประถม 5

4

180

มัธยม 5

4

101

 

 

 

ประถม 6

4

156

มัธยม 6

3

107

รวม

15

399

รวม

27

949

รวม

23

745

รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด             65             ห้อง

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด               2,093         คน