ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 21/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 1302042
Page Views 2785750
การงานอาชีพฯ
เเผนผังกลุ่มสาระ

                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                       นางสุกัญญา              ปานทองมาก
                              วุฒิการศึกษา :  บธ.บ  สารสนเทศศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


                          ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

                         
                              นางสุกัญญา              ปานทองมาก

                              วุฒิการศึกษา :  บธ.บ  สารสนเทศศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                              นายเจียรนัย               สิงห์คู่
                              วุฒิการศึกษา : วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science)
                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)


                                     นายทรงศักดิ์               ทองพิทักษ์
                              วุฒิการศึกษา : วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science)
                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   
ผังกลุ่มสาระประถมศึกษา
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                       นางสาวอติกานติ      เเก้ววิเศษ
                              วุฒิการศึกษา :  คบ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ( PKRU)

                          ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

                               นางสาวอติกานติ      เเก้ววิเศษ
                              วุฒิการศึกษา :  คบ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ( PKRU)


                               นางสาวอุมาพร     คงเอียด
                              วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการศึกษา
                                                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ( PKRU)
                                                 


                                     นายทรงศักดิ์               ทองพิทักษ์
                              วุฒิการศึกษา : วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science)
                                                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   
โครงสร้างหลักสูตร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.63 KB
ความภาคภูมิใจ