ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1, 2, 3)

ปฏิทินระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกอนุบาล – ประถม)


วัน

วันที่

เดือน

กิจกรรม

หมายเหตุ

อังคาร

15

พฤษภาคม 2561

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

 

พฤหัสบดี

ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมแอโรบิก หรือ โยคะ

นักเรียนแต่งชุดพละ

เสาร์

26

พฤษภาคม 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย
-ปฐมวัยปีที่ 1 – 2 (รอบเช้า)
-ปฐมวัยปีที่ 3 (รอบบ่าย)

 

พฤหัสบดี

7

มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

 

เสาร์

30

มิถุนายน 2561

การแข่งขันกีฬาสี “เด็กเล็กสัมพันธ์ 2561”

กีฬาสีระดับ อ.1-อ.3
 

พฤหัสบดี

26

กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ณ วัดกุฏิยาราม
(วัดกุฏินอก)

 

จันทร์

30

กรกฎาคม 2561

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

 

ศุกร์

10

สิงหาคม 2561

กิจกรรมทำบุญ - ตักบาตร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

จันทร์

13

สิงหาคม 2561

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

 

พุธ – ศุกร์

29 - 31

สิงหาคม 2561

กิจกรรมฐานหรรษา

 

ศุกร์

7

กันยายน 2561

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์

 

ศุกร์

14

กันยายน 2561

ตลาดนัดหนูน้อยปัญญาวิทย์

 

จันทร์-พฤหัสบดี

24 - 27

กันยายน 2561

ประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 1/2561

 

28 กันยายน – 21 ตุลาคม 2561

ปิดภาคเรียน

 

     

 ปฏิทินระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกอนุบาล – ประถม)

วัน

วันที่

เดือน

กิจกรรม

หมายเหตุ

จันทร์

22

ตุลาคม 2561

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

 

เสาร์

27

ตุลาคม 2561

กิจกรรม Classroom Meeting
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่1 – 3
รับสมุดรายงานผลพัฒนาการระดับปฐมวัย
และชมนิทรรศการผลงานภาคเรียนที่ 1

เวลา08.00-12.00น.

พฤหัสบดี

22

พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง

 

อังคาร

4

ธันวาคม 2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

พุธ

5

ธันวาคม 2561

หยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ /
วันพ่อแห่งชาติ

 

จันทร์

10

ธันวาคม 2561

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

 

ศุกร์

28

ธันวาคม 2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

 

อังคาร

1

มกราคม 2562

หยุดเรียนวันปีใหม่

 

พุธ

9

มกราคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3

 

พฤหัสบดี

10

มกราคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 2

 

ศุกร์

11

มกราคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 1

 

พุธ

16

มกราคม 2562

หยุดเรียนวันครู

 

พุธ – ศุกร์

23 - 25

มกราคม 2562

การละเล่นแบบไทย

 

จันทร์ – พฤหัสบดี

4 - 7

กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

 

จันทร์ – พฤหัสบดี

4 – 7

มีนาคม 2562

ประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2/2561

 

เสาร์

16

มีนาคม 2562

พิธีมอบมินิปริญญาบัตร
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

 

18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562

เรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2–3
(ชั้นเรียน ปีการศึกษา  2562)

 

เสาร์

23

มีนาคม 2562

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่1–2
รับสมุดรายงานผลพัฒนาการ
และชมนิทรรศการผลงานภาคเรียนที่ 2

 

22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

เตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

จันทร์

13

พฤษภาคม 2562

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562

 

 


ปฏิทินนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-3)

ปฏิทินวิชาการและปฏิทินกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ แผนกอนุบาล – ประถม
 

วันที่

เดือน

กิจกรรม

หมายเหตุ

15

พฤษภาคม 2561

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1

 

20

พฤษภาคม 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 (รอบเช้า)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2–ป.3 (รอบบ่าย)

 

28

พฤษภาคม 2561

ไปวัดนิโครธาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

30

พฤษภาคม 2561

ตลาดนัดเช้าวันพุธ 

เวลา 07.30 – 09.00 น.

7

มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

 

27

มิถุนายน 2561

ตลาดนัดเช้าวันพุธ 

เวลา 07.30 – 09.00 น.

(เสาร์) 30

มิถุนายน 2561

กีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ อนุบาล 1 – ป.3

 

2 – 13

กรกฎาคม 2561

สอบกลางภาค  7 รายวิชา
ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาจีน

สอบในคาบเรียนแต่ละรายวิชา

16 – 18

กรกฎาคม 2561

สอบรายวิชาหลัก 5 รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สอบตามตารางสอบ

26

กรกฎาคม 2561

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดนิโครธาราม

 

1

สิงหาคม 2561

ตลาดนัดเช้าวันพุธ 

เวลา 07.30 – 09.00 น.

3

สิงหาคม 2561

แจ้งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

 

(เสาร์) 4

สิงหาคม 2561

ทัศนศึกษา ชั้น ป.1

 

10

สิงหาคม 2561

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

(เสาร์) 18

สิงหาคม 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2

 

(เสาร์)  1

กันยายน 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.3

 

5

กันยายน 2561

ตลาดนัดเช้าวันพุธ 

เวลา 07.30 – 09.00 น.

10 - 21

กันยายน 2561

สอบนอกตารางสอบ รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาจีน

สอบในคาบเรียนแต่ละรายวิชา

24 - 27

กันยายน 2561

สอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน 9 วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สอบตามตารางสอบ

28 กันยายน –21 ตุลาคม 2561

ปิดภาคเรียนที่ 1

 

(เสาร์) 20

ตุลาคม 2561

ผู้ปกครองรับสมุดพก รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1

 

ปฏิทินวิชาการและปฏิทินกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2561

โรงเรียนปัญญาวิทย์ แผนกอนุบาล – ประถม

 

วันที่

เดือน

กิจกรรม

หมายเหตุ

22

ตุลาคม 2561

เปิดภาคเรียนที่ 2

 

7

พฤศจิกายน 2561

ตลาดนัดเช้าวันพุธ 

เวลา 07.30 – 09.00 น.

22

พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง

 

4

ธันวาคม 2561

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

11 – 21

ธันวาคม 2561

สอบกลางภาค  7 รายวิชา
ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงาน คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาจีน

สอบในคาบเรียนแต่ละรายวิชา

24 - 26

ธันวาคม 2561

สอบรายวิชาหลัก 5 รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สอบตามตารางสอบ

28

ธันวาคม 2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

 

11

มกราคม 2562

แจ้งผลการสอบกลางภาค

 

6

กุมภาพันธ์ 2562

ตลาดนัดเช้าวันพุธ 

เวลา 07.30 – 09.00 น.

7 – 8

กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายลูกเสือสำรอง (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)

 

18 – 28
1

กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

สอบนอกตารางสอบ รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ภาษาจีน

สอบในคาบเรียนแต่ละรายวิชา

4 - 7

มีนาคม 2562

สอบปลายภาค รายวิชาพื้นฐาน 9 วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สอบตามตารางสอบ

18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562

กิจกรรมภาคฤดูร้อน

 

(เสาร์) 30

มีนาคม 2562

ผู้ปกครองรับสมุดพก รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2

 

 

13

พฤษภาคม 2562

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 


ปฏิทินนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ปฏิทินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

ปฏิทินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)