ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1 และแซมชั้นอนุบาล-ประถม ปีการศึกษา 2561 18 ธ.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 รอบทั่วไป 03 ธ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(รอบภายใน)เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM แ 27 พ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(รอบทั่วไป)เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ESM 27 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 30 ส.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 59
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 07 ม.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/60 24 ต.ค. 60
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/60 24 ต.ค. 60
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/60 24 ต.ค. 60
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/60 24 ต.ค. 60
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา 06 ม.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา 13 ก.ย. 60
ปฏิทินวิชาการและกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 05 มิ.ย. 60
ตารางเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2560 09 พ.ค. 60
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 05 มิ.ย. 59
ข่าวสารงานแนะแนว
โครงการรับนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา 04 ม.ค. 61
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา 04 ม.ค. 61
โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา 04 ม.ค. 61
โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา 04 ม.ค. 61
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา 04 ม.ค. 61
โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควต 04 ม.ค. 61
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 2 การรับระบบโควตา 04 ม.ค. 61
กำหนดวันสละสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 03 ม.ค. 61
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกบุคคลเข้า โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT(สอบ ก.พ. 61) และวิชาสามัญ 9 วิชา 03 ม.ค. 61
ระเบียบการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 03 ม.ค. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน