ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
             ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หลักฐานการมอบตัวนักเรียน
    1. สำเนาบัตรประชาชน  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ
    2. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
    3. ใบมอบตัวโรงเรียนปัญญาวิทย์(รับที่โรงเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
 
หมายเหตุ :  สำหรับท่านผู้ปกครองที่ค้างส่งเอกสารการสมัครให้นำส่งในวันมอบตัวด้วยค่ะ
 
                 มอบตัวนักเรียน  ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2561  เวลา 08.30 - 12.00 น.  
                      ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกอนุบาล-ประถม)

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกกรุณากดที่ดาวโหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 1243 ครั้ง