ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 แซมชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

    การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563  
   ระดับอนุบาลปีที่ 1 และแซมชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

  - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (นัดทดสอบในเดือนมิถุนายน)

  - ทดสอบระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 แซมชั้นอนุบาลปีที่  2 - 3   นัดทดสอบเดือนมิถุนายน 2563  เวลา 09.30 - 12.00 น.
  - ทดสอบแซมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6                             นัดทดสอบเดือนมิถุนายน 2563  เวลา 09.30 - 12.00 น.

หลักฐานการรับสมัคร
  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน   จำนวน  1  ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง   อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายนักเรียน (หน้าตรง) จำนวน 3 รูป
  5. ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)  ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  (นักเรียนแซมชั้น)
  6. ค่าสมัคร 200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
...โรงเรียนปัญญาวิทย์ แผนกอนุบาล-ประถม โทร.075-210218...
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 2087 ครั้ง