ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2566
 

การรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2566
  >>ระดับเตรียมอนุบาล 
(นักเรียนเกิดก่อน วันที่ 16 พฤษภาคม 2564)

หลักฐานการสมัครเรียนเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2566

 1. ใบสมัครเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดได้ที่  >>ใบสมัครเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2566
 2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                          จำนวน  1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา  และผู้ปกครอง      อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดสุขภาพนักเรียน (หน้าบันทึกการได้รับวัคซีน)  จำนวน  1 ฉบับ
 7. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง)            จำนวน  1 รูป
 8. ค่าสมัคร 200 บาท

                          >> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                 สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องธุรการ (แผนกอนุบาล–ประถม)

    ..ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนปัญญาวิทย์(แผนกอนุบาล-ประถม) โทร.075-210218..

 
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,07:12   อ่าน 622 ครั้ง