ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
-  ห้องสมุด
-  ศูนย์ ICT
-  ห้องคอมพิวเตอร์
-  สวนหย่อม
-  สนามเด็กเล่น
-  ลานกิจกรรม
-  ป้ายนิเทศ/บอร์ด
-  มุมหนังสือ
-  โรงอาหาร
-  สระว่ายน้ำ
-  สหกรณ์โรงเรียน