วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีพลานามัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเเข่งขันวันสำคัญประจำปี 04 ต.ค. 64
ใบสมัครเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแซมชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 06 ก.ย. 64
ข่าวระดับอนุบาล-ประถม
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 (10มิ.ย.64) 01 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 (10มิ.ย.64) 01 มิ.ย. 64
ตารางเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 64
ตารางเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 64
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
เอกสารใบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา ปพ.1 และ ปพ.7 01 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (1มิ.ย.64) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (1มิ.ย.64) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564(1มิ.ย.64) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (1มิ.ย.64) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1มิ.ย.64) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1มิ.ย.64) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1 03 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัญญาวิทย์ มี 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานคริน 25 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์สอบได้คะแนน GAT เชื่อมโยงตอนที่ 1 เต็ม 150 คะแนน จำนวน 23 คน 06 เม.ย. 61
สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 และ 1/2 23 มี.ค. 61
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2559 30 ส.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 59
ข่าวสารงานแนะแนว
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน