ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1382754
Page Views 2954398

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน

นายกิตติภัทร์ ชลวิศิษฏ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเนตรนิภา ชลวิศิษฏ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นายประทิน พงอิศวรานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวิทย์

นางสาวสำอางค์ วงษ์วัง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถม

นายประภาส สิงห์คู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางปิยะภรณ์ ปานเเก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม)