ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียนระดับปฐมวัย
ด.ญ.วีร์สุดา สันติโชติรัตน์
เด็กหญิง วีร์สุดา  สันติโชติรัตน์ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ในโครงการลับสมอง  ประลองปัญญา  สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11 ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี ณ อุทยานการเรียนรู้ TK PARK กรุงเทพมหานคร