ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษา
ด.ญ.อัญชิตา ชูศาลา
เด็กหญิงอัญชิตา   ชูศาลา ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2559 โครงการประเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ด.ช.ไมเคิล เบลอเนอร์
เด็กชายไมเคิล   เบลอเนอร์ ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด้  Dong Gang Gi Competition Young wol South Korea 2016
ด.ญ.สุชานันท์ โอนิกะ
เด็กหญิงสุชานันท์   โอนิกะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2559