วินัย 6 ข้อ
นักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์ต้องมีวินัย 6 ข้อ