ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496853
Page Views 3209580
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภัทร์ ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรนิภา ชลวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำอางค์ วงษ์วัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ฝ่ายอนุบาล- ประถม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส สิงห์คู่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยะภรณ์ ปานเเก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (มัธยม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557