ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 62) 08 ก.ค. 62
ใบสมัครเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 08 ก.ค. 62
ประกาศ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (อ่าน 1107) 07 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4238) 04 ธ.ค. 61
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 961) 07 พ.ย. 61
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1123) 07 พ.ย. 61