ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชัินมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับมธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ตารางเรียนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
ตารางเรียนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
รายชื่อกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
รายชื่อกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
รายชื่อกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม 3
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65