ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เริ่มใช้10ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เริ่มใช้10ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เริ่มใช้10ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เริ่มใช้10ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เริ่มใช้10ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เริ่มใช้10ส.ค.63)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63