ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ระดับมัธยมศึกษา) (อ่าน 422) 27 มิ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/ 2562 (อ่าน 343) 11 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/ 2562 (อ่าน 397) 11 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 446) 09 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 358) 09 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 428) 09 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 697) 09 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 729) 09 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 1786) 08 พ.ค. 62
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน 18 มี.ค.-5 เม.ย. ปีการศึกษา2562 (อ่าน 534) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1(ESM) กลุ่ม1 (อ่าน 479) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1(สสวท.) กลุ่ม2 (อ่าน 474) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1(ทั่วไป) กลุ่ม3 (อ่าน 438) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1(ทั่วไป) กลุ่ม4 (อ่าน 430) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1(ทั่วไป) กลุ่ม5 (อ่าน 466) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.4(ESM) กลุ่ม1 (อ่าน 381) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.4(วิทย์-คณิต) กลุ่ม2 (อ่าน 417) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นม.4(คณิต-อังกฤษ) กลุ่ม3 (อ่าน 695) 13 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 279) 20 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 248) 20 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 237) 20 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 259) 20 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 289) 20 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 321) 20 ก.พ. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 324) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 374) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 394) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 366) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 353) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 292) 03 ธ.ค. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1795) 18 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 524) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 411) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 442) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 490) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 505) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 506) 11 ก.ย. 61