ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 141) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 135) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 129) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 108) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 110) 03 ธ.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 136) 03 ธ.ค. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1466) 18 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 305) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 237) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 214) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 261) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 292) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 292) 11 ก.ย. 61