ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 68) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 89) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 63) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 62) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1/61 (อ่าน 47) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 61) 11 ก.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.6 (อ่าน 149) 11 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.5 (อ่าน 151) 11 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.4 (อ่าน 137) 11 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.3 (อ่าน 138) 11 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.2 (อ่าน 139) 11 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.1 (อ่าน 152) 11 ก.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 352) 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 479) 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 520) 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 404) 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 482) 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1152) 07 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 439) 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 661) 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 590) 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 644) 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 470) 03 พ.ค. 61
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 981) 03 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 464) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) (อ่าน 455) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (ESM) (อ่าน 332) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม3 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 539) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม2 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 447) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม1 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 523) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม สสวท. (อ่าน 331) 12 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 กลุ่ม ESM (อ่าน 316) 12 มี.ค. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.3, ม,4 และ ม.6 วันที่ 19 มีนาคม -6 เมษายน 2561 (อ่าน 528) 12 มี.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 302) 13 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 281) 13 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 339) 13 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 238) 13 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 205) 13 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 287) 13 ก.พ. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 246) 07 ม.ค. 61