ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496845
Page Views 3209572
ปฐมวัย

นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
หัวหน้าระดับอนุบาล

นางสาวสุอาภา สีหนู
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุบลรัตน์ ยงประเดิม
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวพัชรินทร์ ชูสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสุพร เตี้ยนซี่
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวทิพย์สุดา พูนสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวศิริญา พากเพียร
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวอรณิช จันไกร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวภักดี สินไชย
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวสัณห์นันทน์ วาณิชย์ปกรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

นางสาวทัศนีย์ รุ่งเรือง
ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/5

นางสาวณิชชา แสงไส
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวณฐภัทร บุญสนิท
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางภาวิไล เพ็งพิศ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางดารา หวันด้าเหร่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวรุ่งทิวา จงฤทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางวันเพ็ญ แซ่เลี้ยว
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวนันทัชพร วิโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวจินดาพร รามศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางอัจฉริกา นิติพงศ์สกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5