ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496848
Page Views 3209575
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเมทินี พานชมภู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นายมูฮัมหมัด เกื้อโดย
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจารุวรรณ กิตติปัญญโชติ
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเมทินี พานชมภู
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุดารัตน์ ชูพลับ
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

นางสาวนวลน้อย คชเสนา
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

นายภราดร แสงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาววีรภรณ์ แก้วชู
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวอักษรวดี มณีพรหม
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวมาลีนา นิยมเดชา
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายภาคภูมิ จำปา
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นายพันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุพรรณี ศรีแก้วณวรรณ
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสุกัญญา สุกคุ้ม
ครูประจำกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา