ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496826
Page Views 3209553
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัยดิษฐ์ หยงสตาร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับปะถมศึกษา

นายวิชัยดิษฐ์ หยงสตาร์
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2

นายภูวเดช ช่างเหล็ก
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิไลวรรณ นุ้ยหนู
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

สิบเอกอภิชาติ เลิศรักษา
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6

นายเจษฎา หมวดแดหวา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นายไชยมงคล สารบัน
ครูประจำกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา