ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496855
Page Views 3209582
คณะครูระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสมฤดี บุญเดช
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสลิลพร ณ พัทลุง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเยาวลักษณ์ สารสิทธิ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิ่นอนงค์ รักษา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสิริมา ตรีรัตนไพบูลย์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายเจษฎา หมวดแดหวา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมาลีนา นิยมเดชา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุจินดา หอยสังข์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายฉัตรชัย พวงอุบล
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิศานารถ บัวแก้ว
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเจียรนัย สิงห์คู่
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิรินทิพย์ ตรังคอภิรักษ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรชาวี อ่างทอง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจารุวรรณ ไทรงาม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุพรรณี แก้วศรีณวรรณ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจิราธิพัฒน์ อ่อนสง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอัจจิมา อาสนะ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอักษรวดี มณีพรหม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัทิรา โสมสง
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวประภาพร วิจารณ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววีรภรณ์ แก้วชู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุกัญญา สุกคุ้ม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเศกศันต์ รักสม
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวรัญญู จันทนพันธ์
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางธัญญลักษณ์ สายทองแท้
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายภาคภูมิ จำปา
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจิราภรณ์ กิจจาพิทูร
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรี
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3