ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496840
Page Views 3209567
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัชชัย ชัยริน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์

นางพรนัทชา แก่นเมือง
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4

นายชัชชัย ชัยริน
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6

นายอรณพ จันทภาโส
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯระดับมัธยมศึกษา

นายฉัตรชัย พวงอุบล
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวรชาวี อ่างทอง
ครูประจำกลุ่มสาระฯศิลปะฯระดับมัธยมศึกษา