ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1382739
Page Views 2954382

นางสาวอุมาพร คงเอียด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

นางสาวอุมาพร คงเอียด
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3

นางชมพู ศรีเปารยะ
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6

นางสาวปัทมา อมรวัฒนาพาณิช
ครูประจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสุกัญญา ปานทองมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา

นายเจียรนัย สิงห์คู่
ครูปรจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา

นางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรี
ครูปรจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา

นางสาวศิริขวัญ ภีสระ
ครูปรจำกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา