ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางภาวินี ทั่งจันทร์แดง
ผู้จัดการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานครู
ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน
คำเเผ่เมตตาเเละวินัย 6 ข้อ
คำเเผ่เมตตา
วินัย 6 ข้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์รูปเเบบใหม่ของโรงเรียน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2012
ปรับปรุง 22/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1496850
Page Views 3209577
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลด้านทรัพยากร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เเหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ตุลาคม 2550
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประกอบการโรงเรียนทั้งหมด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..